Våga ta betalt

Ett tips som ofta ges till nya företagare och kanske främst kvinnliga företagare är att våga ta betalt och studier har faktiskt visat att många kvinnor är sämre än män på att ta betalt. Många företagare vågar inte riktigt ta tillräckligt betalt i början och sätter därför orimligt låga priser eftersom de är rädda för att kunderna inte kommer att vilja betala det priset som de har tänkt sig. Men för att klara sig i den tuffa företagsvärlden är det viktigt att man har tillräckligt med intäkter och då är en viktig del av det att våga ta betalt.

Våga ta betalt

Var säker på värdet och förmedla det till kunden

Det allra första steget för att du ska våga ta betalt är att du måste vara säker på värdet på den produkt eller den tjänst som du vill sälja. Om du inte ens själv tror på det du säljer kommer du ha svårt att förmedla det till kunden och det kommer att ge dig ett dåligt utgångsläge i affären. En viktig del av att våga ta betalt är att vara en bra säljare. Det finns flera knep som exempelvis bra erbjudanden och god kunskap som gör att du får ett övertag i säljsituation, men du måste också lära dig att läsa av kunden och hela tiden utgå från dennes behov. Ett bra tips som du kan ta med dig är att hela tiden tänka på att det är kunden som ska vara i fokus och inte din produkt eller din tjänst. Det är trots allt kunden som ska ta ett steg för att det ska bli en affär och därför är det viktigt att denne blir nöjd. Det är viktigt att du är tydlig och säker i all kommunikationen med kunden eftersom det ger ett positivt intryck och ökar dina chanser att få till en affär.

Använd dig av de möjligheter som finns

När du har lyckats få till en affär är det dags att ta betalt. Idag finns det flera olika betalningsalternativ men något som har underlättat för många företagare på sistone är att det har blivit betydligt enklare att anlita ett finansföretag som tar hand om allt som har med betalningar och fakturor att göra. Det innebär att om du har fakturaköp som factoringslösning då är det finansföretaget som ansvarar för att du får betalt från dina kunder och du kan lägga allt fokus på att utveckla ditt företag. Eftersom du slipper att ta hand om allt som har med betalningar att göra om du överlåter det åt ett finansföretag är det ofta betydligt enklare för dig att sätta ett pris eftersom affären sedan är avslutad för din del. Därför kan det vara värt att lägga en slant på det redan i början även om det kanske inte känns som det allra nödvändigaste eftersom det i längden faktiskt kan ses som en investering för ditt företag.