Attitydförändring krävs för att få fler kvinnor att starta företag

Trots att det idag finns flera framstående kvinnliga företagare så finns det fortfarande svårigheter i företagarvärlden som mer eller mindre bara drabbar kvinnor som vill starta företag. Kvinnor får nämligen betydligt oftare avslag på sina ansökningar och de får dessutom ofta sämre rådgivning och uppmuntras inte till att utveckla sina idéer i samma omfattning som män gör. Detta leder, inte helt otippat, till att kvinnor i större utsträckning avstår från att starta företag än vad män gör.

Kvinnligt företagande

Från avslag till anslag vid projektansökan

Kvinnor som tar det steget och skickar in en projektansökan har ofta tagit ett väldigt stort steg och har verkligen en vilja och ambition av att driva ett företag. Kanske har de lämnat en fast anställning bakom sig för att våga satsa på sin idé. Frågor som rör finans är ofta extra känsliga och därför är det viktigt att försöka ta tillvara på den kraften och göra något positivt av den och inte bara slänga bort det. Det gynnar inte bara den enskilda kvinnan utan också näringslivet och samhället i stort. Det är inte tal om någon positiv särbehandling utan helt enkelt en idé om att alla bör får en bedömning utifrån sin idé och inte utifrån vem som presenterar den. En viktig del för att detta ska kunna bli verklighet är att kvinnor ska få tillgång till lika bra rådgivning som männen får för att de ska få samma chans att kunna utveckla och förbättra sin idé. Det leder förhoppningsvis till att fler kvinnliga företagare får anslag på sina projektansökningar och möjlighet att testa sina affärsidéer. Går du som många andra kvinnor i tankar på att starta ditt egna företag men är orolig över hur du skall finansiera din verksamhet så är mitt bästa råd att du först och främst sparar ihop en budget så att du har så att du klarar dig i vilket fall 6 månader, helst längre oavsett om du kan betala ut någon lön till dig själv eller inte. När du väl har fått din verksamhet på fötter är det inget problem att få ett stabilt kassaflöde, upplever du att dina kunder är sega att betala kan du numera vända dig till olika finansbolag för att sälja fakturor. Det är ett bra sätt för att på snabbt vis få tillgång till pengarna från din faktura, vill du veta mer rekommenderar jag att du läser på om fakturaköp hos qvido.se

Kvinnliga NätverkBredare nätverk skapar förändring

Idag finns det många olika typer av kvinnliga nätverk och de har visat sig vara väldigt bra för kvinnor eftersom de i dem nätverken får tillgång till ett nätverk som gynnar både deras personliga utveckling och utvecklingen av företaget som de arbetar med. Men även om kvinnliga nätverk kan vara otroligt givande är det minst lika viktigt att nätverka även i andra sammanhang. Det är ändå möten med människor som är det mest effektiva för att skapa förändring och därför är det viktigt att mötas i bredare nätverk där flera olika typer av människor ingår. Dessutom är det männen som har de flesta maktpositionerna idag och det kan därför vara en god idé att ingå i samma nätverk som dessa män för att kunna nå framgång. I företagarvärlden är det faktiskt många som är fokuserade på att lyckas och de glömmer ofta att lyfta fram andra – men det är kanske just det som behövs för att vi ska få en få en attitydförändring?